Forex Brokers

Divergence phân kỳ trong trading là gì?

Trong trading, hiện tượng phân kỳ là hiện tượng kỹ thuật thường thấy trên thị trường và hầu như rất dễ nhận biết và khá hữu dụng nếu trader sử dụng một cách hiệu quả. Để nắm được phân kỳ là gì, trước hết bạn cần hiểu rõ quan về phân kỳ có thể giống như bất kỳ một lý thuyết…

Continue Reading

Forex Brokers

Tìm hiểu cho tiết về cách đọc PIP trong giao dịch Forex

Nếu bạn tham gia giao dịch forex chắc hẳn bạn không xa lạ gì với Pip, bởi sự lên xuống của đơn vị này ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của bạn. Có thể làm bạn giàu thêm nhưng cũng có thể làm cho bạn nghèo đi thậm chí là cháy tài khoản. Chính vì thế, việc hiểu Pip là gì…

Continue Reading

Forex Brokers

Top reputable online forex brokers 2019

Top reputable online forex brokers 2019. Find the safest websites to trade online, as rated by real traders So, you like the idea of ​​trading FX, but don’t know where to start. Don’t be virgin when confessing your ignorance, because some Forex negotiators with the most experience have begun as beginners. And own most of the announcements available, at your…

Continue Reading